2η Ανασυγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022