12η Συγκρότηση Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Λαμίας του Π.Θ.