Συμμετοχή σε εξετάσεις - Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (

Προς τους φοιτητές των πρώην ΤΕΙ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά τη 232η/15-05-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την εξέταση των μαθημάτων και εργαστηρίων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου με εξ αποστάσεως μεθόδους (Δείτε σχετική ανακοίνωση).

Προϋπόθεση για την συμμετοχή σας, σε εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους, είναι η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αν δεν έχετε ήδη ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας, για να τον ενεργοποιήσετε συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής γραμματείας του ΤΕΙ προέλευσής σας και ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες στο κίτρινο πλαίσιο.

Αν έχετε χάσει τα στοιχεία σύνδεσής σας στην ηλεκτρονική γραμματεία στείλτε e-mail στο ithelp [at] uth [dot] gr με θέμα «Συνθηματικά σύνδεσης σε eΓραμματεία πρώην ΤΕΙ» αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας το πρώην ΤΕΙ, το Τμήμα σας και τον αριθμό μητρώου σας.

Στον σύνδεσμο https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos υπάρχουν συγκεντρωμένες οι βασικές πληροφορίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης

Τσαμασιώτης Σεραφείμ