ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ)