ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_17-06-2020

Οι φοιτητές που θα εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία καλούνται να συνδεθούν στο MS Teams τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη εξέταση της πτυχιακής τους.

Ο κωδικός θα τους δοθεί από τον επιβλέποντα. Θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση με μέγιστη διάρκεια τα 10 λεπτά (10-15 διαφάνειες)

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξετάσεων πτυχιακών εργασιών για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020