ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κάνουμε γνωστό ότι την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ορκωμοσία των υποψηφίων πτυχιούχων των κάτωθι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

1. Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

2. Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

3. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων -ΜΒΑ

5. Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

6. Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών

7. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές

8. Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ

9. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

10. Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος