ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ (Ε+Θ)

Η εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος της Εργομετρίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4/7/2020 και ώρα 17:00 -18:00 μέσω της πλατφόρμας ms forms. Η εξέταση του εργαστηρίου του ιδίου μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4/7/2020 και ώρα 18:00-19:00.Θα σας αποσταλούν  στα e mail σας στο e class εκ νέου τα link της εξέτασης.