Εξέταση εργαστηρίων Ηλ. Μηχανές ΙΙ και Σ.Η.Ε. ΙΙ για ΠΑΛΑΙΟΥΣ φοιτητές

Όσοι από τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο "Εργαστήριο Ηλ. Μηχανές ΙΙ" ή και στο "Εργαστήριο Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ" να κάνουν τις εξής ενέργειες:

1) Να εγγραφούν στο Eclass του Παν. Θεσσαλίας μόνο (https://eclass.uth.gr) στο μάθημα "Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ" ή και στο μάθημα "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ" αλλά και στην Ομάδα Χρηστών που έχει δημιουργηθεί για ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ σε καθένα από τα δύο αυτά μαθήματα.

2) Να παρακολουθούν τις Ανακοινώσεις των μαθημάτων αυτών που αποστέλλονται και μέσω email στο email που έχουν δηλώσει στο uth.gr .

3) Να ακολουθήσουν τις οδηγίες εξέτασης του Παν. Θεσσαλίας που θα βρούν εδώ:  https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos

Σημείωση : ΠΑΛΑΙΟΙ φοιτητές θεωρούνται όσοι παρακολούθησαν το Εργαστήριο κατά το περσινό ακαδημαϊκό έτος (2018-19) ή πιο παλιά.

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων,

Μ. Μοσχάκης

Β. Νταφόπουλος