ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – ΚΑΝΟΝΙΚΗ Π.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4/2020 – 30/9/2020 

Για τους  φοιτητές της κανονικής πρακτικής άσκησης (μη ΕΣΠΑ) της περιόδου 1/4/2020 – 30/9/2020 που θα  αρχίσουν την 6 μηνη άσκηση την 22/6/2020 :.

  • Όσοι  θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους σε φορέα  με έδρα τη Λάρισα να προσέλθουν στη γραμματεία για να παραλάβουν τις συμβάσεις.
  • Για όσους   θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους σε φορέα   με έδρα εκτός Λάρισας οι συμβάσεις θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά στο Φορέα τους.