ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί του πίνακα αξιολόγησης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως και την 08-08-2020 και ώρα 24:00, ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας ps-civil [at] uth [dot] gr