ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2020-2021

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί του πίνακα αξιολόγησης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως και την 03-08-2020 και ώρα 24:00, ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας ps-electr [at] uth [dot] gr