ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 665 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & 666 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

665 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  Τσόμπος Κωνσταντίνος

Εξέταση με υποβολή εργασίας. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της  γραπτής εργασίας  στον υπεύθυνο καθηγητή 31-7-2020. constantinos1tsompos [at] gmail [dot] com

666 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ  Τσόμπος Κωνσταντίνος

Εξέταση με υποβολή εργασίας. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της  γραπτής εργασίας  στον υπεύθυνο καθηγητή 31-7-2020. constantinos1tsompos [at] gmail [dot] com