Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 3ου Εξαμήνου