ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή της διασποράς κορωνοϊού COVID - 19, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες απονομές Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.