Επείγουσα Ενημέρωση για επιστροφές βιβλίων Ευδόξου

Επείγουσα Ενημέρωση για επιστροφές βιβλίων Ευδόξου
Επείγουσα Ενημέρωση για επιστροφές βιβλίων Ευδόξου

Προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, τους διδάσκοντες και τις Γραμματείες των Τμημάτων του ΠΘ,

Όπως γνωρίζετε, λόγω της αναστολής της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ (βλ. http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp), δεν πραγματοποιούνται επιστροφές βιβλίων Ευδόξου από τους φοιτητές του Ιδρύματος, σε καμία από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΒΚΠ (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία) .

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από την υπηρεσία του Ευδόξου ισχύει ότι:
•    Οι δηλώσεις μαθημάτων μπορούν να ξεκινήσουν και είναι ανεξάρτητες των δηλώσεων συγγραμμάτων.
•    Η υπηρεσία του Ευδόξου δεν γνωρίζει πότε θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις συγγραμμάτων. Το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα δει πως θα γίνει η διανομή και μετά θα αποφασιστεί η έναρξη δηλώσεων.
•    Τα βιβλία που χρωστούν οι φοιτητές θα τα παραδώσουν στις βιβλιοθήκες όταν ανοίξουν. Αυτό απαντά ο Εύδοξος στα ερωτήματα των φοιτητών.
•    Οι φοιτητές που χρωστούν μόνο ένα βιβλίο μπορούν να κάνουν δήλωση συγγραμμάτων.