Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Fotografia Tmimatos Fysikotherapeias

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί στην πόλη της Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας και είναι ένα από τα πέντε Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τοπογραφικά το Τμήμα έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, με αποτέλεσμα την δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών απ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές όπως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Το Τμήμα είναι άρτια υλικοτεχνικά εξοπλισμένο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, διαθέτει τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου ποιοτική και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συνεργάζεται, στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των φοιτητών του, με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ταράτσας και διαθέτει 318 αναπτυγμένες κλίνες νοσηλείας και έναν μεγάλο αριθμό μονάδων ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΑΦ, στεφανιαίων νόσων και κλινικών όπως Ορθοπαιδική, Πνευμονολογική, Παιδιατρική, Μαιευτική, Παθολογική, Ψυχιατρική, Ογκολογική κλινική, κ.α  καθώς και με άλλους φορείς όπως το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Στυλίδας, τα ΚΑΠΗ και τα Ειδικά Σχολεία της πόλης της Λαμίας. 

Στόχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των φοιτητών για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης, η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες και ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε θεραπευτικές πράξεις που αφορούν την πρόληψη και αποκατάσταση του ασθενούς. Επιπλέον, το Τμήμα στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων, τεκμηριωμένων μεθόδων διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως η συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (problem based learning) ή οι μέθοδοι προσομοίωσης (simulation) ενώ δύναται να υποστηρίζει τις ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.   Στόχοι με υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ανάπτυξης του Τμήματος αποτελούν και η ερευνητική δραστηριότητα καθώς και η περαιτέρω εξειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Τέλος, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει στόχο την εξωστρέφεια συνεισφέροντας με δράσεις τόσο σε τοπικό όσο και Εθνικό επίπεδο με συμμετοχή τόσο των προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών του φοιτητών. 

Διεύθυνση
3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35132 ,Λαμία
Τηλέφωνο
+30 22310 60176-177
Φαξ
+30 22310 33945
Email
g-physio [at] uth [dot] gr