Διαγωνισμοί

Για διαγωνισμούς που ανακοινώθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας της τρέχουσας νέας ιστοσελίδας (7 Φεβρουαρίου 2020), παρακαλώ επισκεφθείτε την προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • Προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων κλιματιστικών τύπου ντουλάπας για την αίθουσα των εξυπηρετητών (servers) του τρίτου ορόφου και την αίθουσα του κεντρικού UPS του ισογείου του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 7112α.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 • Παραγωγή ταινιών μικρού μήκους της θεατρικής ομάδας '3ος Όροφος' Ηχητική, φωτιστική κάλυψη, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση, μοντάζ και παραγωγή σε 30 βίντεο την θεατρικής ομάδας 3ος Όροφος.

 • Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια

 • Προμήθεια και εκτύπωση περγαμηνών από δέρμα για την απονομή πτυχίων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και διδακτορικών διπλωμάτων σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 10/08/2020 και ώρα 12.00

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Βόλο.  

 • Πρόσκληση για την μετακόμιση αντικειμένων που βρίσκονται στο γραφείου μέλους ΔΕΠ επι της οδού Κουμουνδούρου 4 στο νέο κτίριο Παπαστράτου στον 3ο όροφο.

 • Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου/ων στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τα έτη 2020, 2021 & 2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη) ανά Τμήμα και στο σύνολο αυτού και με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 93418

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α) για την κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών αποθήκευσης και προμήθεια μεταλλικού σκελετού και ραφιών μήκους; 126,12 μέτρων για τις ανάγκες αρχειοθέτησης του Γενικού Πρωτοκόλου του Π.Θ  καιβ) για την προμήθεια μεταλλικών φωριαμών (5 τεμάχια) για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Διευθυνσης Διιοικητικού του Π.Θ

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων (πήλινων και μεταλλικών) από την Πανεπιστημιακή ανασκαφή του τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ι.Α.Κ.Α του Π.Θ στη Μαγούλα Πλατανιώτικη Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας για το διάστημα από 1-8-2020 'έως 15-9-2020.