Διαγωνισμοί

Για διαγωνισμούς που ανακοινώθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας της τρέχουσας νέας ιστοσελίδας (7 Φεβρουαρίου 2020), παρακαλώ επισκεφθείτε την προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων, φωτογράφιση ανασκαφής και αρχαιολογικών ευρημάτων ανασκαφής, αποτύπωση μνημείων και ψηφιακής επεξεργασίας απο την πανεπιστημιακή ανασκαφή του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ του ΠΘ στην Κύθνο.

 • Προμήθεια δεκαεπτά δόσεων σπέρματος αγελάδων και στην εργασία της τεχνητής σπερματέγχυσης στις αγελάδες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Γαιόπολις, στη Λάρισα.
  Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 09/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00

 • Προμήθεια δεκαοκτώ (18) βιβλίων αρχειοθέτησης για το Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Γαιόπολις, στη Λάρισα.
  Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00

 • Προμήθεια ανταλλακτικών αποξεστήρα κοπριάς και την εργασία τοποθέτησής τους για τις ανάγκες  του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Γαιόπολις, στη Λάρισα.
  Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 09/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30

 • Προμήθεια δύο γνήσιων toner για τις ανάγκες της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου στο Γραφείο Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο.
  Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30

 • Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 12323/20/ΓΠ 1-7-2020 για την προμήθεια α)2 δίσκων SSD ,500GB,SATA 6GB/S interface γαι την επισκευή των υπολογιστών του γραφείου της Πρυτανείας στη Λαρισα αξίας 210,80 ευρώ και β)για την προμήθεια 2 δίσκων DELL SAS 6Gbpς PRM 15k χωρητικότητας μεγαλύτερης 'η ίσης με 300GB  για την επισκευή των server και την ομαλή λειτουργία του data center του Π.Θ στο Βόλο αξίας ποσού 744,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%.  

 • Προμήθεια δώδεκα (12) φίλτρων αέρα για το παρασκευαστήριο σιτηρεσίων του χοιροστασίου του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.
  Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30

 • Προμήθεια ιμάντα τροχαλίας για την μετάδοση κίνησης από τον ηλεκτρικό κινητήρα στην τροχαλία Ανάδευσης και εργασία ανύψωσης και επισκευής της αντλίας λυμάτων στο βουστάσιο του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.
  Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 10945/20/ΓΠ 12-6-2020 για την επισκευή χλοοκοπτικού μηχανήματος στην Κτηνιατρική Σχολή στην Καρδίτσα.