ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού (20678/20/ΓΠ1/21-10-2020)

«Προμήθεια υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού για την υποστήριξη της σταδιακής, ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την προστασία από την διάδοση του κορωνοϊού Covid-19 των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 2-11-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00.

Ημερομηνία Διενέργειας: 2-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.