ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία συντήρησης κι επισκευής μετά των υλικών για τα δυο φωτοαντιγραφικά μηχανήματα SHARP AR-5520N του Τμήματος Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (αρ. πρωτ. 20384/20/ΓΠ1/16-10-2020).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 23/10/2020 και ώρα 11.00 π.μ.