ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (Αριθμ. πρωτ. 20139/20/ΓΠ1/14-10-2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό κάρτας VGA και αντικατάσταση μπαταρίας του υπολογιστή του επιστημονικού οργάνου μέτρησης της κοκκομετρίας των υλικών για τη διεξαγωγή εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα (αριθμ. πρωτ. 20139/20/ΓΠ1/14-10-2020).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ.