ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CAMPUS ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (αριθ. πρωτ. 20578/20/ΓΠ1/20-10-20)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο σημαιών, μία της Ελλάδας και μια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (αριθμ. πρωτ. 20578/20/ΓΠ1/20-10-2020).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ.