ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΙΦΟΝΙΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (Αριθμ. πρωτ. 19662/20/ΓΠ1/08-10-2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία απόφραξης σιφονιών κι αγωγών σε Εργαστήριο Χημείας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα (Αριθμ. πρωτ. 19662/20/ΓΠ1/08-10-2020)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 11.30 π.μ.