ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (Αριθμ. πρωτ. 19879/20/ΓΠ1/09-10-2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του τροχήλατου ζυγού του Αγροκτήματος  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (αριθμ. πρωτ. 19879/20/ΓΠ1/09-10-2020)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 12.30 μ.μ.