ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LEXMARK X364dn ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτίμηση και υλοποίηση επισκευής μετά των υλικών ενός πολυμηχανήματος τύπου Lexmark X364dn που είναι εγκατεστημένο στο γραφείο Μελετών – Κατασκευών του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων & Συντήρησης Υποδομών (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αριθμ. πρωτ. 20577/20/ΓΠ1/20-10-20).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 11.00 π.μ.