ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ.πρωτ 12323/20/ΓΠ 1-7-2020

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 12323/20/ΓΠ 1-7-2020 για την προμήθεια α)2 δίσκων SSD ,500GB,SATA 6GB/S interface γαι την επισκευή των υπολογιστών του γραφείου της Πρυτανείας στη Λαρισα αξίας 210,80 ευρώ και β)για την προμήθεια 2 δίσκων DELL SAS 6Gbpς PRM 15k χωρητικότητας μεγαλύτερης 'η ίσης με 300GB  για την επισκευή των server και την ομαλή λειτουργία του data center του Π.Θ στο Βόλο αξίας ποσού 744,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%.