ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,  που δεν υπέβαλαν  αίτηση σίτισης για το ακ. έτος 2020-2021,  ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr)  άνοιξε ξανά την Τρίτη  1 Σεπτεμβρίου 2020  και θα παραμείνει ανοιχτή έως  και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 για να υποβάλουν αίτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Επίσης ενημερώνουμε τους φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση σίτισης και η αίτησή τους εμφανίζεται με «εκκρεμότητες», θα πρέπει να τις τακτοποιήσουν  προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Από τη Δ/νση της Φοιτητικής Μέριμνας