Τρόποι και μέσα διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου

Τρόποι και μέσα διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου
Τρόποι και μέσα διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου

Στο παρακάτω έγγραφο θα βρείτε τον οδηγό που αφορά στους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών Πρώτου και Δευτέρου Κύκλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες αναφέρονται στο τρέχον εαρινό εξάμηνο, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, προασπίζοντας τη δημόσια υγεία των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και όλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.