Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική για το Ακαδ. Έτος 2023-24, στις κατευθύνσεις:
• Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Επιχειρηματική Αναλυτική
• Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και τις Επενδύσεις
• Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα και τις Διεθνείς Σχέσεις
Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε πέντε κατευθύνσεις. Όλες οι κατευθύνσεις του Προγράμματος οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και απευθύνονται σε όσους/όσες επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση οι επι πτυχίω φοιτητές και να γίνουν δεκτοί, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν γίνει πτυχιούχοι πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Οκτώβριο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα https://applied.econ.uth.gr/
από Τρίτη 2 Μαΐου μέχρι και Δευτέρα 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις 13 & 14 Ιουλίου 2023 , η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 19 Ιουλίου του 2023 και η έναρξη μαθημάτων στις 6 Οκτώβριου 2023.
To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία υποχρεωτικά μαθήματα, ένα μάθημα επιλογής και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγεί συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή 16.30-21.00 και Σάββατο 10.00-14.30.
Υπάρχει επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε 3 δόσεις (πλήρη φοίτηση) ή σε 6 δόσεις (μερική φοίτηση).
Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο 24210-74700, Δευτέρα- Παρασκευή 10.00-13.00
και στην ιστοσελίδα μας: https://applied.econ.uth.gr/