Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Τεχνολογίας

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων  της Σχολής Τεχνολογίας
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Τεχνολογίας

Οι τελετές απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και πτυχίων στους αποφοίτους των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθούν, ως ακολούθως:

 

Α) Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Ορκωμοσία και απονομή διπλωμάτων στους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο (Κτήριο Γ) του Τμήματος στην Καρδίτσα, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:

 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:30

 

Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού:

  1. Ορκωμοσία αποφοίτων του ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο». 

  2. Ορκωμοσία αποφοίτων του ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία». 

 

 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:30 

 

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

 

 

 

Β) Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

 

 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00

ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, την Πέμπτη 4 Απριλίου και ώρα 12:45.

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ορκωμοσία και απονομή διπλωμάτων στους απόφοιτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα: 

 

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 13:30

 

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Περιβάλλοντος». 

 

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00

 

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος.