Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε, ότι οι τελετές απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 - Ώρα 10:00΄
Α1) Ορκωμοσίες αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ως εξής:
1. Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Εφαρμοσμένη Οικονομική»
2. Ορκωμοσία αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ.: «Επιχειρηματικότητα»
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 - Ώρα 11:00΄
Β1) Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών (ομάδα 1η)
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 - Ώρα 12:00΄
Β2) Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών (ομάδα 2η)