Τα Νέα της ΣΟΔΕ Ενημερωτικό Δελτίο της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τα Νέα της ΣΟΔΕ: Ενημερωτικό Δελτίο της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τα Νέα της ΣΟΔΕ :Ενημερωτικό Δελτίο της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενημέρωση από τα Τμήματα της ΣΟΔΕ
➢ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
▪ Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αθανάσιος Φάσσας εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος και ο Καθηγητής κ. Ηλίας Σαντουρίδης Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος.
➢ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών & Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
▪ Στα πλαίσια του Διατμηματικού ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» των δύο Τμημάτων υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΥΕΥ). Μεταξύ άλλων το Μνημόνιο προβλέπει την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων όπως συνέδρια και ημερίδες, την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, την διενέργεια διαλέξεων από καθηγητές του ΠΜΣ, την εκπαίδευση των Αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ) του ΥΠΕΘΑ.
➢ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
▪ Στα πλαίσια του ΠΜΣ «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης» και ειδικότερα στο πλαίσιο του μαθήματος «Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων» με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κλεάνθη Συρακούλη, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες διαδικτυακές εσπερίδες από ειδικούς που προσκλήθηκαν για το σκοπό αυτό:
o Την 1 Φεβρουαρίου ομιλία από τον κ. Ηλία Κατσαγούνο στέλεχος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, SNE – Training Manager στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την Ασφάλεια και την Άμυνα (ESDC), και Ακαδημαϊκό Συντονιστή της PM² Alliance με θέμα «Tackling biases and managing risks in complex project environment».
o Στις 15 & 22 Φεβρουαρίου ομιλία-παρουσίαση για τη μεθοδολογία PM2 από τον κ. Γεώργιο Γεωργιαννάκη, αναπληρωτή προϊστάμενο διοικητικής μονάδας συστημάτων πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
o Στις 18 Φεβρουαρίου διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων. Συμμετείχαν οι κκ.: Γεώργιος Πρίφτης προϊστάμενος του τμήματος Διοδίων ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, Αντώνιος Κάστωρ Avax SA, Ιωάννης Κωστής SAP SE (Walldorf, Γερμανία).

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
▪ Στα Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τη λειτουργία Γραφείου Αποφοίτων από ομάδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Σε διάστημα 10 μηνών, μελετήθηκαν οι διεθνείς καλές πρακτικές βάσει μελετών περίπτωσης από Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε αποφοίτους του ΤΟΕ και συντάχθηκε πρόταση για τη δομή και λειτουργία Γραφείου Αποφοίτων του ΤΟΕ. Το Γραφείο Αποφοίτων αποτελεί κρίσιμη υπηρεσία, η οποία συμβάλει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του δικτύου των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της σχέσης των φοιτητών με το ίδρυμα, την δικτύωση με το ίδρυμα και μεταξύ των αποφοίτων, την επανασύνδεση με το Τμήμα/Πανεπιστήμιο, καθώς και την συνεργασία μεταξύ Τμήματος/Πανεπιστημίου και αποφοίτων. Η μελέτη προωθήθηκε στον Αρμόδιο Αντιπρύτανη για αξιοποίηση. Την ομάδα αποτελούν οι υποψήφιες διδάκτορες Αγγελική Τσαμέτη και Αθηνά-Ζωή Δεσλή, ενώ την επιστημονική ευθύνη είχε ο Επίκουρος Καθηγητής Γ. Σταμπουλής.