Συνοπτική Ενημέρωση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης Φοιτητών Π.Θ.

Συνοπτική Ενημέρωση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης Φοιτητών Π.Θ.
Συνοπτική Ενημέρωση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης Φοιτητών Π.Θ.

Σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στη συνεδρίαση 231/30-4-2020 της Συγκλήτου, σας ενημερώνουμε για την κατάσταση διερεύνησης των δυνατοτήτων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020 με τη χρήση εναλλακτικών ηλεκτρονικών και εξ’ αποστάσεων μεθόδων αξιολόγησης.