Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, σας προσκαλούμε σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση μέσω MS-Teams με τίτλο 

 

"Ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού στην αξιολόγηση φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Προτάσεις προσαρμογών και Προβληματισμοί"

 

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν προβληματισμοί σχετικά με την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων από εσάς η συνάντηση θα γίνει δύο φορές. Πιο συγκεκριμένα:

 • Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 -12:00
 • Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 -12:00

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.