Συμμετοχή του ΤΕΦΑΑ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Interactive Living for Mental Health (INALMH)»

Συμμετοχή του ΤΕΦΑΑ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Interactive Living for Mental Health (INALMH)»
Συμμετοχή του ΤΕΦΑΑ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Interactive Living for Mental Health (INALMH)»

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στην επιστημονική επικαιροποίηση και αναβάθμιση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση και Συνταγογράφηση της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην Πρόληψη και Θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας.

Το European Network of Active Leaving for Mental Health, συντονίζει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού (Erasmus +) προγράμματος το πρόγραμμα με τίτλο «Interactive Living for Mental Health (INALMH)» http://enalmh.eu/index.php/en/. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στην ομάδα αυτή, με μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων και συντονιστικών ενεργειών με δέκα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο σκοπό την επικαιροποιημένη αναβάθμιση της Συνταγογράφησης της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην Θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας. Οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν:

1. Δημιουργία Λίστας Εθνικών Οδηγιών εν ισχύει ή προς σχεδιασμό που έχουν να κάνουν με την Συνταγογράφηση της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Δημιουργία Λίστας Καλών Πρακτικών εν ισχύει ή προς σχεδιασμό που έχουν να κάνουν με την Συνταγογράφηση της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην θεραπεία διαταραχών Ψυχικής Υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με την βιβλιογραφική παράθεση σχετικών επιστημονικών άρθρων σε συναφή επιστημονικά συγγράμματα.

4. Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας για διαδραστική επικοινωνία και για ανάρτηση σειράς ωφέλιμων πληροφοριών για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως και για τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και για επαγγελματίες (κλινικούς και ερευνητές) που δραστηριοποιούνται ή θα ήθελαν να

δραστηριοποιηθούν στην περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της συνταγογράφησης της Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης στην θεραπεία

διαταραχών Ψυχικής Υγείας.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Γιάννης Θεοδωράκης, με συνεργάτες τον Καθηγητή Μάριο Γούδα, τον Καθηγητή Αθανάσιο Παπαϊωάννου, την Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Χασάνδρα και

τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Δρ Ιωάννη Δ. Μωρρέ.

Το εν λόγω έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιάννης Θεοδωράκης

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Αργοναυτών και Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Βόλος

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: theodorakis [at] pe.uth.gr (theodorakis[at]pe[dot]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο: 2421074511