Σύγχρονες Προκλήσεις για τον Τουρισμό

Σύγχρονες Προκλήσεις για τον Τουρισμό
Σύγχρονες Προκλήσεις για τον Τουρισμό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Σ Χ Ο Λ Η

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΤΜΧΠΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΟΕ)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΤΠ+ΔΜΒ)
ΔΠΜΣ 'ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ'
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΙ

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ, του ΤΟΕ και του ΤΠ+ΔΜΒ 'Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού' έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη διάλεξη του:

κ. Κοκκώση Χάρη

με τίτλο:
Σύγχρονες Προκλήσεις για τον Τουρισμό
 

την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 στο Ms-Teams.
 

Παρακαλώ προκειμένου να συνδεθείτε στην ομάδα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AQLR-G3BA5YO0wTRej0XP6pheN2ckwLAa7V-CuNThhHI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d97e52ed-72f0-45be-a164-6366767e8862&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον κ. Κοκκώση:

O κ. Χάρης Κοκκώσης είναι κάτοχος διπλώµατος Αρχιτέκτονα – Μηχανικού (ΕΜΠ), Μάστερ Πολεοδοµίας από το Πολιτειακό Πολυτεχνείο Καλιφόρνιας (ΗΠΑ) και  διδακτορικού στην Πολεοδοµία – Χωροταξία από το Πανεπιστήµιο Κορνέλλ (ΗΠΑ). Έχει πλούσιο διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό – ερευνητικό έργο σε θέµατα σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης, βιώσιµης ανάπτυξης και περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Έχει διευθύνει και συµµετάσχει σε περισσότερα από 50 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράµµατα στα θέµατα ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής προσέγγισης στην ανάπτυξη, τουρισµό, χωροταξία, περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασµό. Από το 2002 είναι καθηγητής Πολεοδοµίας – Χωροταξίας στο Tτµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Έχει διδάξει σε πολλά ευρωπαϊκά και άλλα ξένα πανεπιστήµια. Είναι σύµβουλος σε πολλούς διεθνείς οργανισµούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, World Bank, FAO, UNEP, κλπ) σε θέµατα σχεδιασµού για τουρισµό, χωροταξίας και περιβάλλοντος, διαχείρισης παράκτιων περιοχών, νησιωτικής ανάπτυξης µε αποστολές σε Μεσογειακές και Αφρικανικές χώρες (Αλβανία, Κροατία, Σλοβενία, Κύπρο, Τυνησία, Μαρόκο, Συρία, Κένυα, Τανζανία, Κοµόρες, κλπ).  Έχει συγγράψει αυτόνοµα ή σε συνεργασία 12 βιβλία και περισσότερα από 50 επιστηµονικά άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισµένα περιοδικά και βιβλία σε θέµατα τουρισµού, βιώσιµης ανάπτυξης, χωροταξίας και περιβάλλοντος, νησιώτικης ανάπτυξης, κλπ. Επιπλέον έχει ένα µεγάλο αριθµό παρουσιάσεων και δηµοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια.