Ψήφισμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ψήφίσμα του Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ψήφίσμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών ζωής των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η διεύρυνση των εις βάρος τους κοινωνικών ανισοτήτων είναι πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και ο κίνδυνος αποδυνάμωσης, αν όχι ακύρωσης, σειράς πολιτικών αποφάσεων και προσπαθειών του παρελθόντος που στόχευαν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής των εν λόγω ομάδων.