Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σ.Α.Κ.Ε.
Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σ.Α.Κ.Ε.

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την σημερινή 94η Συνεδρίασή της, εκφράζει ομόφωνα την έντονη αγανάκτησή της για το, με ημερομηνία 12/5/2020, αναληθές δημοσίευμα της εφημερίδας του Βόλου «Ταχυδρόμος», το οποίο αναφέρεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα ισχυρίζεται ανακριβώς ότι το Π.Τ.Δ.Ε. εξαίρεσε από το Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 το μάθημα «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή». Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη. Το Τμήμα ουδέποτε εξαίρεσε το μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών του. Το μάθημα «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε., σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά την 13η/7-5-2020 Συνέλευση του Τμήματος (πέντε ημέρες πριν από τη δημοσίευση του συκοφαντικού άρθρου της εφημερίδας) θα εξακολουθήσει να διδάσκεται και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Το δημοσίευμα αναπαράχθηκε σε πλήθος ηλεκτρονικών εντύπων ευρείας αναγνωσιμότητας δημιουργώντας μια ψευδή και συκοφαντική εικόνα για το Π.Τ.Δ.Ε., το οποίο σημειωτέο, στις αρχές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, πιστοποιήθηκε από επιτροπή ξένων αξιολογητών με άριστα σε όλα τα επίπεδα.

Το δημοσιογραφικό επάγγελμα διέπεται από αρχές δεοντολογίας τις οποίες δυστυχώς η εφημερίδα δεν σεβάστηκε, ούτε πριν την δημοσίευση του εν λόγω άρθρου, αφού δεν φρόντισε -ως όφειλε- να έρθει σε επικοινωνία με την Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. και να διασταυρώσει τις πληροφορίες της, αλλά ούτε και στην συνέχεια, όταν δημοσίευσε μεν την απάντηση του Π.Τ.Δ.Ε., αλλά ισχυριζόμενη και πάλι ψευδώς ότι τελικά το επίμαχο μάθημα παρέμεινε στο Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. χάριν του θορύβου που η ίδια δημιούργησε.

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει την αμέριστη ηθική συμπαράστασή της στο Π.Τ.Δ.Ε. και δεσμεύεται να ανταποκριθεί και εμπράκτως στην περίπτωση που κάτι τέτοιο τυχόν απαιτηθεί και της ζητηθεί.