Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων του Π.Μ.Σ "Προηγμένες Πειραματικές & Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων του Π.Μ.Σ "Προηγμένες Πειραματικές & Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων του Π.Μ.Σ "Προηγμένες Πειραματικές & Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες"

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» (ΠΜΣ/ΠΥΒ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες...