Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία ΗΜΜΥ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία ΗΜΜΥ"
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία ΗΜΜΥ"

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Πληροφορίες θα βρείτε εδώ και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://ece-msc.e-ce.uth.gr.