Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική