Προπαγάνδα, καταναλωτική κουλτούρα και δημοκρατία στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950

Προπαγάνδα, καταναλωτική κουλτούρα και δημοκρατία στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950
Προπαγάνδα, καταναλωτική κουλτούρα και δημοκρατία στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950

Προπαγάνδα, καταναλωτική κουλτούρα και δημοκρατία στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950

Διάλεξη του Παύλου Μούλιου με τίτλο "Προπαγάνδα, καταναλωτική κουλτούρα και δημοκρατία στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950"

29/03/2023 και ώρα 19:00

αιθ. Πολυμέσων

Ο Παύλος Μούλιος είναι διδάκτωρ σύγχρονης ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται των τομέων της ιστορίας του καταναλωτισμού, της σύγχρονης πολιτισμικής ιστορίας, του Ψυχρού Πολέμου στην Ελλάδα και την Δύση, της κοινωνιολογίας των Μ.Μ.Ε. Κατά την διάρκεια της διδακτορικής του έρευνας δίδαξε το μάθημα της Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας: 19ος-20ος αι στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου ενώ συνεπικουρούσε ως ακαδημαϊκός συνεργάτης στο Εργαστήριο Πολιτισμικών Σπουδών του ίδιου τμήματος. Το 2016 τιμήθηκε με την υποτροφία του Ελληνικού Πολιτισμού Δήμητρας Φιλίππου-Elbisco για την ολοκλήρωση της διατριβής του.

Έχει συμμετοχές και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια και workshops στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (International Visual Sociology Association - Τήνος, Association Francaise D’Etudes Americaines - Toulouse, Institut Français de Grèce- Αθήνα, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ), Research Centre for the Humanities (RCH), κ.ά.), καθώς και δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.

Περίληψη

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την Δ. Ευρώπη με τον Αμερικανικό παράγοντα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Από τα τέλη της δεκαετίας του  1940, οι έννοιες της Ανασυγκρότησης και της Ανάπτυξης καταλαμβάνουν σταθερή  θέση στην ρητορική των δυτικοευρωπαϊκών Κυβερνήσεων και κατ’ ένα μεγάλο βαθμό  εκφράζονται μέσα από την σύνδεση της συλλογικής και ατομικής ευημερίας με την  αγορά. Η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών προβάλλεται από τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ ως δικαίωμα και συνάμα ευθύνη του μεταπολεμικού πολίτη, ενώ παράλληλα συνδέεται άμεσα με την υπόσχεση του εκδημοκρατισμού. Στο  πλαίσιο αυτό, η καθημερινή κατανάλωση εμπλουτίζεται με νέες πρακτικές της αγοράς  και νοηματοδοτήσεις οι οποίες αξιώνουν μια γενικότερη πολιτισμική επίδραση στο  άτομο και στον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο.

Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 υπήρξε από τις πρώτες χώρες  οι οποίες εκτέθηκαν στις γενικότερες οικονομικές και πολιτισμικές πολιτικές που  διαμόρφωσαν την μεταπολεμική Ευρώπη, γύρω από τον άξονα της μαζικής παραγωγής  και κατανάλωσης. Το γεγονός αυτό μαζί με όλα όσα συγκροτούν την «ελληνική  ιδιαιτερότητα» αποτυπώθηκαν έντονα στην δεκαετία του 1950 και επέδρασαν σημαντικά στην κοινωνία και το άτομο, καθιστώντας την  ελληνική περίπτωση ιδανική για την μελέτη της ρητορικής, των μέσων και των τρόπων προώθησης και εδραίωσης της καταναλωτικής ζωής στην μεταπολεμική Ελλάδα. Με αφετηρία τα παραπάνω και βασικές πηγές αναφοράς από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις θεσμικών παραγόντων της εποχής, η ομιλία εστιάζει ιστορικά στην προώθηση του καταναλωτισμού στην πρώιμη μεταπολεμική Ελλάδα καθώς και στην σύνδεση του με τις έννοιες της ευτυχίας, της ισότητας και της Δημοκρατίας.

http://www.ha.uth.gr/index.php?page=events-search.display&a=624