Προκήρυξη του ΠΜΣ "Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική"

Προκήρυξη του ΠΜΣ "Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική"
Προκήρυξη του ΠΜΣ "Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική"

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» για το ακαδ. έτος 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών.