Προκήρυξη ΠΜΣ "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία"

Προκήρυξη ΠΜΣ "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία"
Προκήρυξη ΠΜΣ "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία"

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.