Προκήρυξη Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες Έτους 2021

Προκήρυξη Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες Έτους 2021
Προκήρυξη Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες Έτους 2021

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το έτος 2021, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ έκαστο στους τομείς:

 

  1. Βασικές Επιστήμες: Μαθηματικά.

 

  1. Βιοεπιστήμες : Βιοϊατρικές Επιστήμες.

 

  1. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία : Εναλλακτικές και Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας.

 

      4. Κοινωνικές Επιστήμες : Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΄Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο e-mail : prizes [at] bodossaki [dot] gr.