ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕ.ΜΝΗ.ΘΕΣ.

Κτίριο Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ιστορικό Αρχείο

Την Τετάρτη 21/12/2022 (ώρα έναρξης 11:00) θα διεξαχθεί εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με τίτλο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΤΕ.ΜΝΗ.ΘΕΣ.) που υλοποιείται στα πλαίσια της ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-02009).

Η παρουσίαση θα γίνει υβριδικά στην κτιριακή εγκατάσταση του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Τσαλαπάτα στο Βόλο και ηλεκτρονικά μέσω MS-Teams, ενώ παράλληλα θα μεταδοθεί και μέσω του καναλιού YouTube της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΠΘ.

Συνοπτικό πρόγραμμα εκδήλωσης:

  • Εισαγωγή και στόχοι έργου
  • Παρουσίαση βασικών σημείων έργου
  • Παρουσίαση πλατφορμών έργου
  • Παρουσίαση δομής Ιστορικού Αρχείου και επιμέρους αρχειακών συλλογών
  • Αποτελέσματα έργου

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη

H ομάδα υλοποίησης και η Επ. Υπεύθυνη του Έργου Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου

 

Λογότυπο ΕΣΠΑ ΕΠΑΝΕΚ