παράταση υποβολής αιτήσεων σίτισης

Εικόνα από το χώρο του εστιατορίου
.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες πρωτοετείς και παλαιοτέρων ετών ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων σίτισης έως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.