Πάγια Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πάγια Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πάγια Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σε συνέχεια την ανακοίνωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας πολιτών στην ελληνική επικράτεια και με σκοπό την ομαλή μετάβαση του προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στους χώρους εργασίας καλούνται:

1. Όλοι οι εργαζόμενοι που πρέπει να μεταβούν στην εργασία τους το πρωί της Δευτέρας 23.3.2020 να το πράξουν με υπεύθυνη δήλωσή τους περί του σκοπού της μετακίνησής τους.

2. Οι Προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων, οι Προϊστάμενοι Γραμματειών ακαδημαϊκών μονάδων, οι Διευθυντές Εργαστηρίων, οι Πρόεδροι Τμημάτων και οι Κοσμήτορες Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούνται να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν συμπληρωμένα τα Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης Τύπου Α που αφορούν τις άδειες μετακινήσεων ΜΟΝΟ για το προσωπικό του οποίου απαιτείται η  ΦΥΣΙΚΗ παρουσία στην υπηρεσία για την περίοδο 23/3/2020 έως 6/4/2020.

3. Τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο https://forma.gov.gr/

4.  Τα συμπληρωμένα έντυπα (ένα για κάθε υπάλληλο, εργαζόμενο, μέλος ΔΕΠ κτλ) θα πρέπει να αποσταλούν τη Δευτέρα 23/3/2020 και το αργότερο έως τις 12.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ee [at] uth [dot] gr ώστε να υπογραφούν από τον Πρύτανη του ΠΘ και να επιστραφούν επίσης ηλεκτρονικά στους Προϊσταμένους, Διευθυντές, Προέδρους, Κοσμήτορες.

3. Η επίδοση των βεβαιώσεων στους εργαζόμενους θα γίνει την ίδια μέρα και πριν την λήξη του ωραρίου με ευθύνη των Προϊσταμένων, Διευθυντών, Προέδρων, Κοσμητόρων.

 

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης