Ορκωμοσίες των αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ορκωμοσίες των αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ορκωμοσίες των αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της τελετής απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη 28 Μαρτίου Ώρα 11:15: 
Ορκωμοσία αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Τρίτη 28 Μαρτίου Ώρα 12:15: 
Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Εφαρμοσμένη Φυσική»
του Τμήματος Φυσικής

Τρίτη 28 Μαρτίου Ώρα 13:00: 
Ορκωμοσία αποφοίτων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Eπιστημολογία του STEM»
του  Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών