Ορκωμοσία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ορκωμοσία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Ορκωμοσία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Ώρα 10.00 – 12.00: Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
•    Αναγόρευση Διδακτόρων
•    Oρκωμοσία μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών
Η δια ζώσης τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Πανεπιστημιακό Συγκρότημα στο Φυτόκο ( Ν. Ιωνία Μαγνησίας).

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023
Ώρα 11.00–12.00:   Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
•    Oρκωμοσία μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών
Η δια ζώσης τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Πανεπιστημιακό Συγκρότημα στο Φυτόκο ( Ν. Ιωνία Μαγνησίας).

•    Oρκωμοσία μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητώνΗ δια ζώσης τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Πανεπιστημιακό Συγκρότημα στο Φυτόκο ( Ν. Ιωνία Μαγνησίας).

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γραμματεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, τηλ.: 24210 93007, 93155 e-mail: deanagr [at] uth [dot] gr